Fiskläge

Fiskläge

Samhället

Här ligger samhället: hus invid hus,
smala gränder och gator.
Trogen gråsparv i gatans grus
delar sin föda med skator.

Måsar och tärnor kivas som bäst,
allting är lika, dag efter dag,
handelsmän, fiskare och präst.
Lagen är Mose lag.

Kyrkan

Kyrkan är liten och skinande vit,
hit gå de fromma.
Den som själv kommer tomhänt hit
får gå med händerna tomma.
Till nöjen och flärd finnes ingen råd,
men livet ge de så gärna ut,
det dyrbara livet, i väntan på nåd,
och kanske den kommer till slut.Landskap

Men ingen dag vi älska så

Men ingen dag vi älska så
som sommardagen mjuk och grå.

Det är gott att gå och gå
i detta ändlöst tysta grå

Det finns ej hav och himmel mer,
ej jord, ej sol, men vart du ser

ligger utbredd silkesduk
som ejderdun så fin och mjuk.

Och det är gott att gå och gå
och höra vågor slå och slå.

 
Fiskläge (1939)