Jag läser dikter, skriver dikter, lyssnar till dikter. Om det är lätt eller svårt vet jag inte. Mellan dikten och mig är det en ständig kraftmätning. Jag vill behärska dikten, men dikten behärskar mig.

 Välkommen till hemsidan om lyrikern
Ebba Lindqvist!

Sällskapet Ebba Lindqvists Vänner